Tystebau

Mae'r Ganolfan Technoleg Bwyd wedi gweithio'n llwyddiannus ar gannoedd o brosiectau i gwmnïau bwyd a diod yn lleol a chenedlaethol. Mae'r astudiaethau achos yn rhannu rhai o'r straeon hyn ac yn tynnu sylw at y profiadau cadarnhaol a gafodd y cwmnïau wrth weithio gyda thîm y Ganolfan.

Ftc casestudies 1

Bragdy Môn

Ar ôl derbyn nawdd gan Brosiect HELIX, roedd Bragdy Môn yn gallu mynychu gweithdy bragu cychwynnol, mewn partneriaeth â Brewlab, yn y Ganolfan Technoleg Bwyd.

Dewch i wybod mwy...
Ftc casestudies 2

Dylan's Restaurants

Mae'r Ganolfan Technoleg Bwyd wedi bod yn cefnogi Dylan's ers 2015 ac mae'n dal i wneud hynny heddiw. Roedd Dylan's eisiau mentro i farchnadoedd newydd drwy ddatblygu fersiynau wedi eu hoeri o'u sawsiau o'r safon a geir mewn bwyty.

Dewch i wybod mwy...
Ftc casestudies 3

Edwards of Conwy

Mae Edwards o Gonwy wedi bod yn gweithio gyda'r Ganolfan Technoleg Bwyd ers 2017 ar nifer o brosiectau. Ar ôl prynu safle cynhyrchu arall yn 2017 roedd angen iddyn nhw ehangu eu gweithlu er mwyn helpu gyda gofynion y safle newydd.

Dewch i wybod mwy...
Ftc casestudies 4

Hilltop Honey

Ers diwedd 2018, mae'r Ganolfan Technoleg Bwyd wedi darparu cyfoeth o gefnogaeth gyda phrofion cynnyrch a hyfforddiant.

Dewch i wybod mwy...
Ftc casestudies 5

Parisella Ice Cream

Ar ôl derbyn nawdd gan Brosiect HELIX, gofynnodd Hufen iâ Parisella am gymorth gan Ganolfan Technoleg Bwyd i gael achrediad SALSA.

Dewch i wybod mwy...
Ftc casestudies 6

Patchwork Foods

Ar ôl cael nawdd gan Brosiect HELIX, gofynnodd Patchwork Foods i'r Ganolfan Dechnoleg Fwyd helpu ymestyn cyfnod cynnyrch eu pâté iau cyw iâr a rhoi profion i ddetholiad eang o'u cynnyrch - siytni, jam, relish a marmalêd.

Dewch i wybod mwy...
Ftc casestudies 7

Red Boat Ice Cream Parlour Ltd

Roedd y Ganolfan Technoleg Bwyd wedi bod yn gweithio gyda Red Boat ers nifer o flynyddoedd pan ofynnodd y cwmni hufen iâ iddyn nhw am gyngor yn 2019 ynglŷn ag ennill achrediad SALSA i'w parlwr hufen iâ yn Biwmaris.

Dewch i wybod mwy...
Ftc casestudies 8

Sabor de Amor

Dros y blynyddoedd mae Sabor de Amor wedi cael cefnogaeth gan Brosiect HELIX drwy'r Ganolfan Technoleg Bwyd yn Llangefni i ddatblygu cynnyrch a chanllawiau i'w helpu i gadw ei lefel SALSA.

Dewch i wybod mwy...
Ftc casestudies 9

The Pudding Compartment

Mae'r Ganolfan Technoleg Bwyd wedi bod yn cefnogi The Pudding Compartment ers iddyn nhw greu eu cynnyrch cyntaf dros ddegawd yn ôl. Yn 2012, roedd y cwmni eisiau ennill achrediad SALSA ond nid oedd y safle cyntaf yn Abergele yn addas.

Dewch i wybod mwy...
Ftc casestudies 11

Coco Pzazz

O dan Project HELIX cysylltodd y cwmni â’r Ganolfan Technoleg Bwyd i gael cefnogaeth gyda’u Dadansoddiad o’r Bylchau SALSA blynyddol.

Dewch i wybod mwy...