Coleg Llandrillo, Coleg Menai, Coleg Meirion-Dwyfor and Busnes@LlandrilloMenai logosColeg Llandrillo, Coleg Menai, Coleg Meirion-Dwyfor and Busnes@LlandrilloMenai logos

Cyfleusterau, Gwasanaethau ac Offer

DSC07524

Cyfleusterau

Mae gan y Ganolfan dair neuadd brosesu yn ogystal â chegin brofi a
ddefnyddir yn bwrpasol i ychwanegu gwerth i gig a physgod, cynnyrch
llaeth a chynnyrch gardd. Ym mhob neuadd brosesu ceir ystod eang o offer modern ar raddfa ddiwydiannol a ddefnyddir i ddatblygu a threialu cynnyrch newydd.

Dewch i wybod mwy...
Gwasanaethau

Gwasanaethau

Mae'r tîm yn y Ganolfan Technoleg Bwyd yn cynnig amrediad eang o
gefnogaeth arbenigol er mwyn cynorthwyo busnesau i ddelio â'r her sy'n
wynebu'r sector fwyd.

Dewch i wybod mwy...
Firex

Offer

DigiEye, Firex Fixed Pan & SUNTEST XLS+

Dewch i wybod mwy...