FTC SVG logo

Trosglwyddo Gwybodaeth i’r sector Bwyd a Diod

Sefydlwyd y Ganolfan Technoleg Bwyd (CTB) yn 1999 ac mae’n chwarae rôl allweddol o drosglwyddo gwybodaeth i'r diwydiant bwyd yng Nghymru, ar draws y Deyrnas Unedig ac yn rhyngwladol.

Find out more about us

Gweithdy Cigyddiaeth Porc Pork Butchery

Cyrsiau Hyfforddi

Mae'r Ganolfan Technoleg Bwyd yn darparu ystod eang o gyfleoedd hyfforddi i gefnogi unigolion sy'n gweithio ar bob lefel o fewn busnesau bwyd.

DSC07524

Cyfleusterau

Mae'r GTB yn cartrefu tair neuadd brosesu a chegin brawf, gyda phob neuadd ag arwynebedd llawr ar gyfartaledd o 85 metr sgwâr, wedi eu neilltuo i gig, cynnyrch llaeth a physgod.

Dylan's Chilli

Tystebau

Cynhyrchion sydd wedi'u datblygu a'u gweithgynhyrchu yn y Ganolfan Technoleg Bwyd. Mae'r ganolfan wedi cynnal sawl prosiect ar gyfer cwmnïau lleol a chenedlaethol.

Gwasanaethau

Gwasanaethau Arbenigol

Cynigir cyngor ar amrywiaeth mawr o bynciau sy'n ymwneud â bwyd, yn cynnwys dehongli deddfwriaeth bwyd, labelu a llu o faterion rheoliadol a thechnegol eraill.

Cynaliadwyedd

Cynaliadwyedd ar gyfer eich busnes

Mae Arloesi Bwyd Cymru a Prosiect Helix yn gweithio gyda chynhyrchwyr bwyd a diod o Gymru i adnabod ffyrdd o gyflwyno arbedion ar draws rheolyddion proses, dylunio safleoedd, datblygu systemau, cynaliadwyedd a mwy.

Dewch i wybod mwy...

Gareth Griffith-Swain

Enillydd 'Aldi's Next Big Thing' yn canmol cefnogaeth y Ganolfan Technoleg Bwyd

Fungi Foods founder Gareth Griffith-Swain produced his dried Lion’s Mane mushroom on an industrial scale at the Llangefni centre after winning the C4 show
Dewch i wybod mwy
Gareth Griffith-Swain ar 'Aldi's Next Big Thing' gyda'i gynnyrch, Fungi Foods, Madarch Pigau Barfog wedi'u Sychu

Newyddion diweddaraf: Cystadleuydd 'Aldi's Next Big Thing' yn canmol cefnogaeth y Ganolfan Technoleg Bwyd

02/Mai/2024

Cyn ei ymddangosiad ar raglen Channel 4, dywedodd Gareth Griffith-Swain fod y ganolfan wedi bod yn 'hanfodol' i'w gwmni newydd - Fungi Foods

Dewch i wybod mwy
Myfyrwyr yn gwneud hufen ia fel rhan o weithdy llaeth yn y Ganolfan Technoleg Bwyd yn Llangefni

Newyddion diweddaraf: Myfyrwyr yn dysgu sut mae gwneud y mwyaf o'u cynnyrch bwyd

13/Chwef/2024

Mynychodd myfyrwyr ail flwyddyn cyrsiau Amaeth, cynhyrchwyr bwyd y dyfodol, weithdai llaeth a chigyddiaeth yng Nghanolfan Technoleg Bwyd Grŵp Llandrillo Menai yn Llangefni

Dewch i wybod mwy
Aelodau staff GLLM ac AMRC

Newyddion diweddaraf: Collaboration unveiled in boost to Welsh agri-food economy

25/Ebr/2023

Lesley Griffiths, Welsh Government Minister for Rural Affairs and North Wales, and Trefnydd visited Grŵp Llandrillo Menai recently to celebrate the announcement of a partnership between Grŵp Llandrillo Menai and AMRC Cymru, aimed at transforming the rural economy by developing skills and exploring new technologies for the agri-food sector.

Dewch i wybod mwy