Gwasanaethau

Mae'r tîm yn y Ganolfan Technoleg Bwyd yn cynnig amrediad eang o gefnogaeth arbenigol er mwyn cynorthwyo busnesau i ddelio â'r her sy'n wynebu'r sector fwyd. Os ydych yn chwilio am gefnogaeth gyda datblygu cynnyrch newydd, profi cynnyrch, achredu trydydd parti fel BRC a SALSA neu os teimlwch y byddech chi'n elwa o gael cefnogaeth gyda datrys mater technegol bydd tîm y Ganolfan Technoleg Bwyd yn croesawu eich ymholiad.

Ftc technical advice

Cyngor Technegol

Dewch i wybod mwy...
Ftc product testing

Profi Cynnyrch

Dewch i wybod mwy...
Ftc new prodcuct development

Datblygu Cynnyrch Newydd

Dewch i wybod mwy...
Ftc accreditation

Achredu (SALSA a BRC)

Dewch i wybod mwy...
Ftc ktp helix

Prosiect HELIX - Rhaglen Trosglwyddo Gwybodaeth ac Arloesi

Dewch i wybod mwy...