Gwasanaethau

Mae'r tîm yn y Ganolfan Technoleg Bwyd yn cynnig amrediad eang o gefnogaeth arbenigol er mwyn cynorthwyo busnesau i ddelio â'r her sy'n wynebu'r sector fwyd. Os ydych yn chwilio am gefnogaeth gyda datblygu cynnyrch newydd, profi cynnyrch, achredu trydydd parti fel BRC a SALSA neu os teimlwch y byddech chi'n elwa o gael cefnogaeth gyda datrys mater technegol bydd tîm y Ganolfan Technoleg Bwyd yn croesawu eich ymholiad.

Cyngor Technegol

Dewch i wybod mwy...

Profi Cynnyrch

Dewch i wybod mwy...

Datblygu Cynnyrch Newydd

Dewch i wybod mwy...
salsa brcgs

Achredu (SALSA a BRCGS)

Dewch i wybod mwy...
Project Helix

Prosiect HELIX - Rhaglen Trosglwyddo Gwybodaeth ac Arloesi

Dewch i wybod mwy...