Cyfleusterau

Mae gan y Ganolfan dair neuadd brosesu yn ogystal â chegin brofi a ddefnyddir yn bwrpasol i ychwanegu gwerth i gig a physgod, cynnyrch llaeth a chynnyrch gardd. Ym mhob neuadd brosesu ceir ystod eang o offer modern ar raddfa ddiwydiannol a ddefnyddir i ddatblygu a threialu cynnyrch newydd. Gellir defnyddio'r labordy sydd ar y safle er mwyn cael canlyniadau cywir i'w rhoi ar labeli a datganiadau maeth.

Meat Hall

Neuadd Brosesu Cig/Pysgod

Dewch i wybod mwy...
DSC07524

Neuadd Brosesu Cynnyrch Llaeth

Dewch i wybod mwy...
Prep Hall

Neuadd Brosesu Bywydydd Wedi'u Paratoi

Dewch i wybod mwy...

Labordy Dadansoddol

Dewch i wybod mwy...

Ystafelloedd Dadansoddi Synhwyraidd A Pharatoi

Dewch i wybod mwy...