Cyfleusterau

Mae gan y Ganolfan dair neuadd brosesu yn ogystal â chegin brofi a ddefnyddir yn bwrpasol i ychwanegu gwerth i gig a physgod, cynnyrch llaeth a chynnyrch gardd. Ym mhob neuadd brosesu ceir ystod eang o offer modern ar raddfa ddiwydiannol a ddefnyddir i ddatblygu a threialu cynnyrch newydd. Gellir defnyddio'r labordy sydd ar y safle er mwyn cael canlyniadau cywir i'w rhoi ar labeli a datganiadau maeth.

Ftc meat

Neuadd brosesu cig/pysgod

Dewch i wybod mwy...
Ftc dairy

Neuadd brosesu cynnyrch llaeth

Dewch i wybod mwy...
Ftc prep

Neuadd brosesu bywydydd wedi'u paratoi

Dewch i wybod mwy...
Ftc testkitchen

Cegin arbrofi

Dewch i wybod mwy...
Ftc test

Profi cynyrch bwyd

Dewch i wybod mwy...
Ftc foodprep

Ystafelloedd Dadansoddi Synhwyraidd a pharatoi

Dewch i wybod mwy...