Coleg Llandrillo, Coleg Menai, Coleg Meirion-Dwyfor and Busnes@LlandrilloMenai logosColeg Llandrillo, Coleg Menai, Coleg Meirion-Dwyfor and Busnes@LlandrilloMenai logos

Gweithdy Cigyddiaeth (Cig Carw)

Manylion Allweddol

  • Ar gael yn:
    Canolfan Technoleg Bwyd, Llangefni
  • Dull astudio:
    Rhan amser
  • Hyd:

    Gweithdy Undydd

Gwnewch gais
×

Gweithdy Cigyddiaeth (Cig Carw)

Cyrsiau Byr

Ffoniwch Busnes@LlandrilloMenai heddiw ar 08445 460 460 neu anfon e-bost i busnes@gllm.ac.uk.

Disgrifiad o'r Cwrs

Cynlluniwyd y gweithdy hwn i helpu cynhyrchwyr cig a chigyddion i ychwanegu gwerth i gig carw a gwerthu cynnyrch mwy amrywiol.

Gofynion mynediad

I gofrestru ar y gweithdy hwn rhaid i chi gydymffurfio â'r meini prawf cymhwysedd. I wirio eich cymhwysedd, cysylltwch â Paul Carroll Jones - jones16p@gllm.ac.uk

Cyflwyniad

Darparir y cwrs ar ffurf gweithdy ymarferol yn y Ganolfan Technoleg Bwyd.

Asesiad

Nid oes asesiadau.

Dilyniant

I gael gwybod am lwybrau dilyniant pellach, cysylltwch yn uniongyrchol â’r Ganolfan Technoleg Bwyd.

Mwy o wybodaeth

Math o gwrs: Cyrsiau Byr

Lefel: N/A

Maes rhaglen:

  • Cynhyrchu Bwyd