Food Technology Centre

Trosglwyddo gwybodaeth i’r sector Bwyd a Diod

Sefydlwyd y Ganolfan Technoleg Bwyd (CTB) yn 1999 ac mae’n chwarae rôl allweddol o drosglwyddo gwybodaeth i'r diwydiant bwyd yng Nghymru, ar draws y Deyrnas Unedig ac yn rhyngwladol.

Dewch i wybod mwy

Digwyddiadau a llefydd funud olaf

23-26 Gorffennaf 2018
08:00-17:00

Sioe Frenhinol Cymru - Hafan y Gymdeithas Maes y Sioe Llanelwedd Builth Wells Powys LD2 3SY

14-15 Awst 2018
08:00-17:00

Sioe Amaethyddol Môn - Maes Y Sioe Gwalchmai Caergybi Ynys Môn LL65 4RW

01-02 Medi 2018
08:00-17:00

Gŵyl Fwyd Biwmares - Biwmares Gwyrdd, Biwmares, Ynys Môn LL58 8BY

02-04 Medi 2018
10:00-17:00

Ffair Arbenigol a Ffair Gain - Olympia Llundain Ffordd Hammersmith Kensington Llundain W14 8UX

14-16 Medi 2018
08:00-17:00

Y Profiad Bywyd Da - Siop fferm ystad Penarlâg, Caerffili, Penarlâg, Sir y Fflint CH5 3FB

15-16 Medi 2018
08:00-17:00

Gŵyl Bwyd a Diod yr Wyddgrug - Maes Parcio Stryd Newydd, Sir y Fflint, Sir y Fflint, CH7 1NZ

04-05 Hydref 2018
09:30-15:00

SkillsCymru - Venue Cymru, Llandudno

13-14 Hydref 2018
09:00-17:00

Gŵyl Fwyd Llangollen - The Llangollen Pavilion, Llangollen

26-28 Hydref 2018
09:00-17:00

Gwledd Conwy - Gwledd Conwy Feast Civic Hall, Castle Street, Conwy, LL32 8AY

20-22 Tachwedd 2018
10:00-16:00

Materion Bwyd Byw - ExCeL London Royal Victoria Dock 1 Western Gateway London E16 1XL

26-27 Tachwedd 2018
09:00-17:00

Ffair Aeaf, Sioe Frenhinol Cymru - Cymdeithas Amaethyddol Frenhinol Cymru Maes y Sioe Llanelwedd Llanfair ym Muallt Powys LD2 3SY

Social Media

YouTube

LinkedIn

Food Technology Centre Logo

Coleg Menai

Ffordd Penmynydd
Llangefni
LL77 7HY
01248 383 345

Food Technology Centre

Trosglwyddo gwybodaeth i’r sector Bwyd a Diod.

Transferring knowledge to the Food & Drink sector.


Grwp Llandrillo Menai