Food Technology Centre

Trosglwyddo gwybodaeth i’r sector Bwyd a Diod

Sefydlwyd y Ganolfan Technoleg Bwyd (CTB) yn 1999 ac mae’n chwarae rôl allweddol o drosglwyddo gwybodaeth i'r diwydiant bwyd yng Nghymru, ar draws y Deyrnas Unedig ac yn rhyngwladol.

Dewch i wybod mwy

Digwyddiadau a llefydd funud olaf

04-05 Hydref 2017
17:00-15:00

Skills Cymru - Venue Cymru, Llandudno

14-15 Hydref 2017
10:00-17:00

Gŵyl bwyd Llangollen - Y Pafiliwn Llangollen

27-29 Hydref 2017
18:00-17:00

Gwledd Conwy Feast - Parc Bodlondeb, Conwy

02 Tachwedd 2017
09:00-17:00

Food Innovation & Investment Growth Conference - Gwesty Mariott, Caerdydd

21-23 Tachwedd 2017
10:00-16:00

Bwyd o Bwys yn Fyw - ExCeL, Royal Victoria Dock, London

16-18 Ebrill 2018
10:00-17:00

Arddangosfa Bwyd a Diod - NEC Birmingham

Social Media

YouTube

LinkedIn

Food Technology Centre Logo

Coleg Menai

Ffordd Penmynydd
Llangefni
LL77 7HY
01248 383 345

Food Technology Centre

Trosglwyddo gwybodaeth i’r sector Bwyd a Diod.

Transferring knowledge to the Food & Drink sector.


Grwp Llandrillo Menai