Food Technology Centre

Trosglwyddo gwybodaeth i’r sector Bwyd a Diod

Sefydlwyd y Ganolfan Technoleg Bwyd (CTB) yn 1999 ac mae’n chwarae rôl allweddol o drosglwyddo gwybodaeth i'r diwydiant bwyd yng Nghymru, ar draws y Deyrnas Unedig ac yn rhyngwladol.

Dewch i wybod mwy

Digwyddiadau a llefydd funud olaf

06-08 Mehefin 2017
10:00-15:00

BREWLAB - Canolfan Technoleg Bwyd, Llangefni

10 Mehefin 2017
09:00-16:00

Sioe Amaethyddol Dyffryn Ogwen - Cae Rugby Bethesda

14 Mehefin 2017
10:00-16:00

Bwyd o Bwys yn Fyw, Briffio diwydiant: Bwyd a Diod Cymru - Adeiladau'r Llywodraeth Cymru, Cyffordd Llandudno

19-30 Mehefin 2017
09:00-17:00

Gŵyl Arloesi - Ledled Cymru

24-25 Mehefin 2017
09:00-18:00

Gŵyl Fwyd Yr Amwythig - Quarry Park ac Ogwmpas y Dref

05 Gorffennaf 2017
09:00-17:00

Cynhadledd Bwyd Gwyrdd - Pontio, Bangor

24-28 Gorffennaf 2017
09:00-17:00

Sioe Frenhinol Cymru - Maes y Sioe, Llanfair ym Muallt

25-26 Gorffennaf 2017
09:00-17:00

Diwrnod Masnach Gwobrau Caws Rhyngwladol - Maes y Sioe

04-12 Awst 2017
09:00-18:00

Eisteddfod Genedlaethol Cymru - Bodedern, Ynys Môn

05 Awst 2017
09:00-18:00

Gŵyl Afon a Bwyd Aberteifi - Maes Parcio Quay Street, Afon Teifi

15-16 Awst 2017
08:00-17:00

Sioe Amaethyddol Môn - Maes y Sioe, Gwalchmai

19 Awst 2017
10:00-17:00

Gŵyl Bwyd Môr Menai - Porthaethwy, Ynys Môn

03-05 Medi 2017
10:00-17:00

Ffair Fwydydd Arbenigol & Coeth - Olympia London, Kensington, London

16-17 Medi 2017
09:00-17:00

Gŵyl bwyd yr Wyddgrug - Maes parcio stryd newydd

04-05 Hydref 2017
17:00-15:00

Skills Cymru - Venue Cymru, Llandudno

14-15 Hydref 2017
10:00-17:00

Gŵyl bwyd Llangollen - Y Pafiliwn Llangollen

27-29 Hydref 2017
18:00-17:00

Gwledd Conwy Feast - Parc Bodlondeb, Conwy

02 Tachwedd 2017
09:00-17:00

Food Innovation & Investment Growth Conference - Gwesty Mariott, Caerdydd

21-23 Tachwedd 2017
10:00-16:00

Bwyd o Bwys yn Fyw - ExCeL, Royal Victoria Dock, London

16-18 Ebrill 2018
10:00-17:00

Arddangosfa Bwyd a Diod - NEC Birmingham

Social Media

YouTube

LinkedIn

Food Technology Centre Logo

Coleg Menai

Ffordd Penmynydd
Llangefni
LL77 7HY
01248 383 345

Food Technology Centre

Trosglwyddo gwybodaeth i’r sector Bwyd a Diod.

Transferring knowledge to the Food & Drink sector.


Grwp Llandrillo Menai