Food Technology Centre

Trosglwyddo gwybodaeth i’r sector Bwyd a Diod

Sefydlwyd y Ganolfan Technoleg Bwyd (CTB) yn 1999 ac mae’n chwarae rôl allweddol o drosglwyddo gwybodaeth i'r diwydiant bwyd yng Nghymru, ar draws y Deyrnas Unedig ac yn rhyngwladol.

Dewch i wybod mwy

Llinell gymorth Arloesi Bwyd Cymru

Yn yr amser hwn o fwy o straen ar y gadwyn cyflenwi bwyd, mae Bwyd Arloesi Cymru wedi agor llinell gymorth ym mhob un o'i ardaloedd daearyddol. Ar gyfer diogelwch bwyd, parhad technegol neu gadwyn gyflenwi (e.e. cyflenwyr deunydd crai), cysylltwch â'r rhifau canlynol:

Gogledd Cymru

Food Technology Centre, Grŵp Llandrillo Menai:
Paul Roberts:
07810 647432 / robert5p@gllm.ac.uk
Anne-Marie Flinn:
07519 363187 / a.flinn@gllm.ac.uk

Canolbarth Cymru

Food Centre Wales, Ceredigion County Council:
Arwyn Davies:
07970 304701 / arwyn.davies@ceredigion.gov.uk
Angela Sawyer:
07855 253296 / angela.sawyer@ceredigion.gov.uk

De Cymru

ZERO2FIVE Food Industry Centre, Cardiff Metropolitan University:
Rhiannon Richards:
07468 752237 / RBfacey-richards@cardiffmet.ac.uk (Technical Support)
David Lloyd:
07770 825069 / dclloyd@cardiffmet.ac.uk
Martin Sutherland :
07770 701660 / msutherland@cardiffmet.ac.uk

Mae'r Ganolfan Technoleg Bwyd yn rhoi cefnogaeth dechnegol, weithredol a masnachol i fusnesau bwyd a diod i'w galluogi i gystadlu'n fwy effeithiol.

Digwyddiadau a llefydd funud olaf

There are no upcoming events.

Social Media

YouTube

LinkedIn

Food Technology Centre Logo

Coleg Menai

Ffordd Penmynydd
Llangefni
LL77 7HY
01248 383 345

Food Technology Centre

Trosglwyddo gwybodaeth i’r sector Bwyd a Diod.

Transferring knowledge to the Food & Drink sector.


Grwp Llandrillo Menai