Food Technology Centre

Trosglwyddo gwybodaeth i’r sector Bwyd a Diod

Sefydlwyd y Ganolfan Technoleg Bwyd (CTB) yn 1999 ac mae’n chwarae rôl allweddol o drosglwyddo gwybodaeth i'r diwydiant bwyd yng Nghymru, ar draws y Deyrnas Unedig ac yn rhyngwladol.

Dewch i wybod mwy

Digwyddiadau a llefydd funud olaf

26 Medi 2018
13:00-16:00

Cyfleoedd yn y Diwydiant Caws gan Ganolfan Bwyd Cymru - Food Centre Wales - Energy Centre, Coleg Menai Penmynydd Road Llangefni LL77 7HY

13-14 Hydref 2018
09:00-17:00

Gŵyl Fwyd Llangollen - The Llangollen Pavilion, Llangollen

17-18 Hydref 2018
17:00-15:00

SkillsCymru Llandudno 2018 - Venue Cymru Penrhyn Crescent Llandudno LL30 1BB

25 Hydref 2018
09:00-15:00

Ffair yrfaoedd codiSTEM - MBEC building, Coleg Llandrillo LL28 4HZ

26-28 Hydref 2018
09:00-17:00

Gwledd Conwy - Gwledd Conwy Feast Civic Hall, Castle Street, Conwy, LL32 8AY

13-16 Tachwedd 2018
09:30-15:30

Yn barod ar gyfer gwaith - Denbigh Leisure Centre Clwyd Ave, Denbigh LL16 3HB, UK

20-22 Tachwedd 2018
10:00-16:00

Materion Bwyd Byw - ExCeL London Royal Victoria Dock 1 Western Gateway London E16 1XL

26-27 Tachwedd 2018
09:00-17:00

Ffair Aeaf, Sioe Frenhinol Cymru - Cymdeithas Amaethyddol Frenhinol Cymru Maes y Sioe Llanelwedd Llanfair ym Muallt Powys LD2 3SY

Social Media

YouTube

LinkedIn

Food Technology Centre Logo

Coleg Menai

Ffordd Penmynydd
Llangefni
LL77 7HY
01248 383 345

Food Technology Centre

Trosglwyddo gwybodaeth i’r sector Bwyd a Diod.

Transferring knowledge to the Food & Drink sector.


Grwp Llandrillo Menai