Food Technology Centre

Trosglwyddo gwybodaeth i’r sector Bwyd a Diod

Sefydlwyd y Ganolfan Technoleg Bwyd (CTB) yn 1999 ac mae’n chwarae rôl allweddol o drosglwyddo gwybodaeth i'r diwydiant bwyd yng Nghymru, ar draws y Deyrnas Unedig ac yn rhyngwladol.

Dewch i wybod mwy

Digwyddiadau a llefydd funud olaf

08 Ionawr 2019
09:00-16:00

Diweddariad BRC V8 hefo Richard Leathers - Ystafell Gynadledda Mawr, Canolfan Ynni, GLLM, Ffordd Penmynydd, Llangefni, Ynys Môn LL77 7HY

17 Ionawr 2019
12:00-17:00

Diwrnod Datblygu Cynnyrch ar gyfer Cwmnïau Bwyd a Diod Cymru - Ystafell Gynadledda Mawr, Canolfan Ynni, GLLM, Ffordd Penmynydd, Llangefni, Ynys Môn LL77 7HY

Social Media

YouTube

LinkedIn

Food Technology Centre Logo

Coleg Menai

Ffordd Penmynydd
Llangefni
LL77 7HY
01248 383 345

Food Technology Centre

Trosglwyddo gwybodaeth i’r sector Bwyd a Diod.

Transferring knowledge to the Food & Drink sector.


Grwp Llandrillo Menai