Food Technology Centre

Trosglwyddo gwybodaeth i’r sector Bwyd a Diod

Sefydlwyd y Ganolfan Technoleg Bwyd (CTB) yn 1999 ac mae’n chwarae rôl allweddol o drosglwyddo gwybodaeth i'r diwydiant bwyd yng Nghymru, ar draws y Deyrnas Unedig ac yn rhyngwladol.

Dewch i wybod mwy

Digwyddiadau a llefydd funud olaf

01 Mai 2017
09:00-17:00

Gŵyl Fwyd Tir a Môr Llŷn - Plas Heli, Pwllheli

12-13 Mai 2017
10:00-17:00

Gŵyl Fwyd Caernarfon - Caernarfon

13-14 Mai 2017
09:00-17:00

Gwyl Fwyd Wrecsam - Llwyn Isaf, Guildhall, Wrexham

10 Mehefin 2017
09:00-16:00

Sioe Amaethyddol Dyffryn Ogwen - Cae Rugby Bethesda

24-25 Mehefin 2017
09:00-18:00

Gŵyl Fwyd Yr Amwythig - Quarry Park ac Ogwmpas y Dref

24-28 Gorffennaf 2017
09:00-17:00

Sioe Frenhinol Cymru - Maes y Sioe, Llanfair ym Muallt

25-26 Gorffennaf 2017
09:00-17:00

Diwrnod Masnach Gwobrau Caws Rhyngwladol - Maes y Sioe

04-12 Awst 2017
09:00-18:00

Eisteddfod Genedlaethol Cymru - Bodedern, Ynys Môn

05 Awst 2017
09:00-18:00

Gŵyl Afon a Bwyd Aberteifi - Maes Parcio Quay Street, Afon Teifi

19 Awst 2017
10:00-17:00

Gŵyl Bwyd Môr Menai - Porthaethwy, Ynys Môn

28-29 Hydref 2017
09:00-16:00

Gwledd Conwy - Conwy(1)

28-29 Hydref 2017
10:00-18:00

Gwledd Conwy - Conwy(2)

02 Tachwedd 2017
09:00-17:00

Food Innovation & Investment Growth Conference - Gwesty Mariott, Caerdydd

16-18 Ebrill 2018
10:00-17:00

Arddangosfa Bwyd a Diod - NEC Birmingham

Social Media

YouTube

LinkedIn

Food Technology Centre Logo

Coleg Menai

Ffordd Penmynydd
Llangefni
LL77 7HY
01248 383 345

Food Technology Centre

Trosglwyddo gwybodaeth i’r sector Bwyd a Diod.

Transferring knowledge to the Food & Drink sector.


Grwp Llandrillo Menai