Food Technology Centre

Trosglwyddo gwybodaeth i’r sector Bwyd a Diod

Sefydlwyd y Ganolfan Technoleg Bwyd (CTB) yn 1999 ac mae’n chwarae rôl allweddol o drosglwyddo gwybodaeth i'r diwydiant bwyd yng Nghymru, ar draws y Deyrnas Unedig ac yn rhyngwladol.

Dewch i wybod mwy

Digwyddiadau a llefydd funud olaf

05-18 Mawrth 2019
09:00-17:00

Diogelwch Bwyd Lefel 3, 3 diwrnod dros 3 wythnos - Canolfan Ynni, Coleg Menai, Llangefni

06 Mawrth 2019
09:30-12:00

Ymgynghoriad alergen yr FSA - Y Ganolfan Ynni, Coleg Menai, Llangefni

20-21 Mawrth 2019
09:00-17:00

Blas Cymru 2019 - Cyrchfan Celtic Manor, Casnewydd

20 Mawrth 2019
09:30-16:00

Ymwybyddiaeth o HACCP - Hwb Dinbych, Heol Smithfield, Dinbych LL16 3RG

29 Mawrth 2019
09:00-15:00

CodiSTEM - Campws Coleg Menai, Llangefni

30 Ebrill 2019
09:30-16:00

Dechrau Busnes Bwyd - Hwb Dinbych, Heol Smithfield, Dinbych LL16 3RG

22 Mai 2019
09:30-16:00

Ymwybyddiaeth o Allergenau - Y Ganolfan Ynni, Coleg Menai, Llangefni

30-01 Mehefin 2019
09:00-17:00

Gwyl Fwyd Mon - Maes Sioe Môn, Gwalchmai, Ynys Môn

12 Mehefin 2019
09:30-16:00

Ymwybyddiaeth o HACCP - Gwynedd

Social Media

YouTube

LinkedIn

Food Technology Centre Logo

Coleg Menai

Ffordd Penmynydd
Llangefni
LL77 7HY
01248 383 345

Food Technology Centre

Trosglwyddo gwybodaeth i’r sector Bwyd a Diod.

Transferring knowledge to the Food & Drink sector.


Grwp Llandrillo Menai