Food Technology Centre


Trosglwyddo gwybodaeth i'r sector Bwyd a Diod

Sefydlwyd y Ganolfan Technoleg Bwyd (CTB) yn 1999 ac mae'n chwarae rôl allweddol o drosglwyddo gwybodaeth i'r diwydiant bwyd yng Nghymru ac ar draws y DU.

Transferring knowledge to the Food & Drink sector

The Food Technology Centre (FTC) has been established since 1999 and plays a key role in transferring knowledge to the food industry in Wales and across the UK.

Rydym yn diweddaru ein gwefan.

Gallwch gysylltu â ni drwy ffonio 01248 383 345.

We are updating our website.

You can contact us by calling 01248 383 345.