Cyrsiau Hyfforddi

Cynigir amrediad llawn o gyrsiau academaidd a galwedigaethol. Mae cyrsiau a gaiff eu hachredu gan Highfield yn darparu cymwysterau a gydnabyddir yn genedlaethol tra bo rhaglenni eraill yn cael eu datblygu i ddiwallu anghenion hyfforddi cleientiaid unigol a chwmnïau.

Gwybodaeth

Ein Cyrsiau

Mae gan y Ganolfan Technoleg Bwyd ystafell hyfforddi bwrpasol gyda chyfleusterau modern a phroffesiynol sy'n darparu amgylchedd dysgu delfrydol. Rydym hefyd yn gallu darparu hyfforddiant ar safle eich cwmni neu mewn unrhyw leoliad yn y Deyrnas Unedig. Mae'r Ganolfan Technoleg Bwyd yn cynnig ystod eang o gyfleoedd hyfforddi i gefnogi unigolion sy'n gweithio ar bob lefel yn y diwydiant bwyd.

Gwybodaeth

Sut i wneud cais

Trefnir yr hyfforddiant gan Busnes@LlandrilloMenai. Ffoniwch nhw heddiw ar 08445 460 460.

Llyfryn

Lawrlwytho

Llyfryn

 
Food Technology Centre Logo

Coleg Menai

Ffordd Penmynydd
Llangefni
LL77 7HY
01248 383 345

Food Technology Centre

Trosglwyddo gwybodaeth i’r sector Bwyd a Diod.

Transferring knowledge to the Food & Drink sector.


Grwp Llandrillo Menai