Cysylltu

Cysylltwch â ni heddiw

Ffoniwch ni

01248 383 345

  • Food Technology Centre
  • Coleg Menai
  • Penmynydd Road
  • Llangefni
  • Anglesey
  • LL77 7HY

Sut i wneud cais

Trefnir yr hyfforddiant gan Busnes@LlandrilloMenai. Ffoniwch nhw heddiw ar 08445 460 460.

Lleoliad

Anfon neges
Mae pob maes yn orfodol

Enw
Ebost
Ffôn
Eich neges

Food Technology Centre Logo

Coleg Menai

Ffordd Penmynydd
Llangefni
LL77 7HY
01248 383 345

Food Technology Centre

Trosglwyddo gwybodaeth i’r sector Bwyd a Diod.

Transferring knowledge to the Food & Drink sector.


Grwp Llandrillo Menai